صفحه اصلی  | درباره ما  | گواهینامه ها  | کارفرمایان  | پرسنل  | انتشارات  | مقالات  | گالری  | همکاری با ما  | اتوماسیون اداری  | ارتباط با ما
امروز: 1403/03/24

پروژه نظارت قنوات گروه یک  
  کارفرما:مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  
  سیمای طرح:  
 

 نظارت قنوات گره اول استان فارس :

 

مسیرطی شده در پروژه نظارت قنوات:

پروژه نظارت قنوات در استان فارس توسط مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی با عنوان نظارت قنوات گروه اول به مهندسین مشاور آسماری واگذار گردید که از مهرماه 1390 بازدیدها با حضورناظر و مقنی مشاور آسماری آغاز گردید.در ابتدای امر با توجه به درخواست اداره محترم قنوات مبنی بر برآورد اولیه از حجم عملیاتی که بایستی برروی هر یک از قنوات انجام میپذیرفت بازدید اول هر قنات  صورت گرفت .با توجه به پراکنده بودن قنوات موجود در هر شهرستان و با توجه به شرح خدمات کارفرمای محترم مبنی بر حداقل 4 بازدید از هر قنات، کارشناسان مشاور تمام وقت به تحویل قنوات به پیمانکار ،بررسی و تایید برنامه زمان بندی اجرای طرح ،تهیه فهرست مصالح و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح و ارائه آن به پیمانکار،هماهنگی با مدیران آب و خاک شهرستانها جهت بازدید و ارائه راهکار به پیمانکاران جهت هر چه بهتر اجرا شدن احیاء و مرمت قنوات مشغول گردیدند. در ادامه، بازدیدها با حضور ناظرین آب و خاک،پیمانکاران و کارشناسان مشاور انجام و در هر بازدید با تنظیم صورتجلسه ،پیشرفت فیزیکی کار بررسی ودر پایان به تایید حاضرین رسیده و در صورت لزوم، انتقادات وپیشنهادات به پیمانکار ابلاغ و در بازدید بعد نحوه انجام کار با توجه به پیشنهادات بازدید قبل بررسی ودر صورت عدم اجراء به پیمانکار تذکر ودر صورت تکرار توبیخ کتبی ابلاغ می گردید.

در ادامه وبا تحویل اولیه قنوات به پیمانکاران مشاور خود را ملزم به اجرای صحیح موارد زیر در ادامه کار نظارت کرد:

1-کنترل کیفیت مواد و مصالح به کار رفته

2- اصلاح کارهای معیوب

3- بررسی صلاحیت و مهارت فنی مقنیان پیمانکار

4- کنترل رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و ایمنی کارگاه از سوی پیمانکار

5- بازبینی مستمر نیروی انسانی و تجهیزات پیمانکار

6-بررسی عملیات رفع نواقص و ایرادات  و تنظیم صورتجلسه

7- بررسی و تایید صورت وضعیتهای موقت وقطعی

 

مشکلات وموانع موجود :

در طول اجرای طرح کارشناسان مشاور با مشکلاتی نیز مواجه  شدند که به اختصار به آنها می پردازیم:

1- عدم وجود اعتبار کافی جهت مرمت و بازسازی قنوات که در طول کار باعث دلسردی مسئولین آب و خاک شهرستانها گردید.

2- با توجه به عدم  تخصیص  اعتبار به تعدادی از قنوات کار مرمت و بازسازی این قناتها انجام نگردید.

3 - شروع مرمت بعضی از قنوات در زمانی که احیاء و مرمت تعدادی از قنوات در مراحل پایانی کار و یا حتی تحویل گردیده بودند.

4- عدم صلاحیت فنی بعضی از پیمانکاران و مقنیان در پاره ای موارد

اما با وجود همه مشکلات مهندسین مشاور آسماری با زمان بندی مناسب و بازدیدهای مستمر موفق به اجرای نظارت بر قنوات ارایه شده از سوی کارفرمای محترم به بهترین نحو ممکن گردید.

پروژه نظارت بر مرمت و بازسازی قنوات 8 شهرستان از شهرستانهای  استان فارس از طرف مدیریت آب و خاک و امورفنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به مهندسین مشاور آسماری واگذار گردیدکه در مرحله اول تمامی قنوات برآورد هزینه گردید و سپس با توجه به این برآوردها از سوی مدیریت آب و خاک هر شهرستان استعلام ها صورت پذیرفت و با مشخص شدن پیمانکاران کارمرمت آغاز گردیدکه بازدیدهای مراحل مختلف آن در جدول زیر مشخص می باشد.

*شهرستان سپیدان در لیست این مشاور نبوده لذا با توجه به درخواست اداره قنوات یک بازدید از سوی مشاور آسماری از قنات کله بید جهت برآورد حجم عملیات قنات صورت گرفت.

 

1.وضعیت کلی قنوات شهرستان بوانات(بخش مرکزی):

در پروژه نظارت قنوات استان فارس در شهرستان بوانات15رشته قنات جهت مرمت ونوسازی به مهندسین مشاور آسماری واگذار گردید که درجدول زیر تعداد بازدیدهای انجام شده،محل تامین اعتبار،اعتبارمصوب ودرصد پیشرفت فیزیکی قنوات این شهرستان به تفکیک مشخص می باشد

 

ردیف شهرستان نام قنات تعداد بازدیدهای انجام شده محل تامین اعتبار اعتبارمصوب(هزارریال) درصد پیشرفت فیزیکی
1 بوانات
میرمومنین
4
عمرانی استانی
 94500  100
2 بوانات
بیدوسیمکان
5
عمرانی استانی
 107700 100
3 بوانات
بید قره
 5 شورای عالی آب
104000
100
4 بوانات
جولانی سفلی
 3  شورای عالی آب
104000
100
5  بوانات حسام آباد
 3 شورای عالی آب
104000
 100
6  بوانات جعفرآباد کور
 1 متفرقه
150000
مرمت انجام نپذیرفت
7  بوانات گردقلات جشنیان
 1 متفرقه
150000
مرمت انجام نپذیرفت
8  بوانات کوشک جیان
1
متفرقه
200000
مرمت انجام نپذیرفت
9  بوانات شاه بیگی
2
 متفرقه  150000 مرمت انجام نپذیرفت
10  بوانات اسفرجان سنگ بر
 1  متفرقه 200000
مرمت انجام نپذیرفت
11  بوانات  تل سوخته
 3 شورای عالی آب
200000
100
12  بوانات جوی نو جشنیان
 1 متفرقه
200000
مرمت انجام نپذیرفت
13  بوانات آباده فسویه
 3  متفرقه 200000
100
14  بوانات  دره به عشایری
3
 متفرقه 100000
 100
15  بوانات  جوی تشنه سلخ سفید
 4  متفرقه 150000
 100
مجموع بازدیدها 
 40  - -
 -

 

 

2.وضعیت کلی قنوات شهرستان بوانات(بخش سرچهان):

     در پروژه نظارت قنوات استان فارس در شهرستان سرچهان 19 رشته قنات جهت مرمت و نوسازی به مهندسین مشاور آسماری واگذار گردیدکه درجدول زیر تعداد بازدیدهای انجام شده،محل تامین اعتبار،اعتبارمصوب و درصد پیشرفت فیزیکی قنوات این شهرستان به تفکیک مشخص می باشد.

 

ردیف شهرستان نام قنات تعداد بازدیدها انجام شده محل تامین اعتبار اعتبارمصوب(هزارریال) درصد پیشرفت فیزیکی
1 سرچهان ابونصر  5 دو درصد درآمد
 131100  100
2 سرچهان بند سراب 5
دو درصد درآمد
86100 100
3 سرچهان خیرآباد سیاهو 5 عمرانی استانی
273300 100
4 سرچهان احمدی ده زیارت  5  شورای عالی آب
104000
100
5 سرچهان گرداب حسین آباد 3
شورای عالی آب
104000
 100
6 سرچهان صوفیان 5 شورای عالی آب
 104000 100
7 سرچهان گورخری 1
 متفرقه  120000 مرمت انجام نپذیرفت
8 سرچهان قنات ابراهیم 2
  متفرقه 120000
مرمت انجام نپذیرفت
9 سرچهان بادامستان 1
  متفرقه 200000
مرمت انجام نپذیرفت
10 سرچهان شاه رستم  1   متفرقه  150000 مرمت انجام نپذیرفت
11 سرچهان لای گودان  1   متفرقه 150000
مرمت انجام نپذیرفت
12 سرچهان دوست آباد 1
  متفرقه 200000
 مرمت انجام نپذیرفت
13 سرچهان دفر 1
  متفرقه 200000
 مرمت انجام نپذیرفت
14 سرچهان باغ حیدر  1   متفرقه  200000 مرمت انجام نپذیرفت
15 سرچهان شمس آباد 1
  متفرقه 150000
 مرمت انجام نپذیرفت
16 سرچهان کولویه 1
 متفرقه
 200000  مرمت انجام نپذیرفت
17 سرچهان خرمرده 1
 متفرقه
150000
 مرمت انجام نپذیرفت
18 سرچهان بنارویه  2   متفرقه 200000
100
19 سرچهان قنات سرخ 1
  متفرقه 200000
 مرمت انجام نپذیرفت
مجموع بازدیدها  
43
-
-
-

 

3.وضعیت کلی قنوات شهرستان خرم بید:

     در پروژه نظارت قنوات استان فارس در شهرستان خرم بید 22 رشته قنات جهت مرمت و نوسازی به مهندسین مشاور آسماری واگذار گردیدکه درجدول زیر تعداد بازدیدهای انجام شده،محل تامین اعتبار،اعتبارمصوب ودرصد پیشرفت فیزیکی قنوات این شهرستان به تفکیک مشخص می باشد.

 

ردیف شهرستان نام قنات تعداد بازدیدهای انجام شده محل تامین اعتبار اعتبارمصوب(هزارریال) درصد پیشرفت فیزیکی
1 خرم بید سنگ تاب
 4  عمرانی استانی
179200  100
2 خرم بید
محمد میرزایی
 5  عمرانی اسنانی
143400  100
3 خرم بید
 سرخی 2
 شورای عالی آب
104000 100
4  خرم بید  نافگان  1 متفرقه
250000 مرمت انجام نپذیرفت
5 خرم بید
 گلابی  4  شورای عالی آب
100000 100
6 خرم بید
سنقر  6  شورای عالی آب
100000  100
7 خرم بید
گلکی
1
متفرقه
150000 مرمت انجام نپذیرفت
8 خرم بید
قطار
 1  متفرقه 150000 مرمت انجام نپذیرفت
9 خرم بید
بیش آقاج
1
 متفرقه 100000 مرمت انجام نپذیرفت
10 خرم بید
 خروان  2 متفرقه
200000  مرمت انجام نپذیرفت
11 خرم بید
خنگک علیا و سفلی
 1 متفرقه
100000  مرمت انجام نپذیرفت
12 خرم بید
حسین آباد
 1  متفرقه 150000  مرمت انجام نپذیرفت
13 خرم بید
خسروان  1  متفرقه 150000  مرمت انجام نپذیرفت
14 خرم بید
 جهاندار  1 متفرقه
150000  مرمت انجام نپذیرفت
15 خرم بید
 ظهرآباد
 1  متفرقه 100000  مرمت انجام نپذیرفت
16  خرم بید ساریخان 
 2  متفرقه 150000 مرمت انجام نپذیرفت
17  خرم بید نورمحمدی
1
 متفرقه 150000 مرمت انجام نپذیرفت
18  خرم بید  فرج 1
 متفرقه 100000  مرمت انجام نپذیرفت
19  خرم بید چنار میانه
 1  متفرقه 150000 مرمت انجام نپذیرفت
20  خرم بید ملک
 1  متفرقه 100000 مرمت انجام نپذیرفت
21  خرم بید حسین آباد
 1  متفرقه 150000 مرمت انجام نپذیرفت
22  خرم بید  عباس آباد
 4  دو درصد درآمد
200000 100
مجموع بازدید
43
 - -
-

 

4.وضعیت کلی قنوات شهرستان داراب : 

 در پروژه نظارت قنوات استان فارس در شهرستان داراب 19 رشته قنات جهت مرمت و نوسازی به مهندسین مشاور آسماری واگذار گردیدکه درجدول زیر تعداد بازدیدهای انجام شده،محل تامین اعتبار،اعتبارمصوب و درصد پیشرفت فیزیکی قنوات این شهرستان به تفکیک مشخص می باشد.

 

ردیف شهرستان نام قنات تعداد بازدیدهای انجام شد
محل تامین اعتبار اعتبار مصوب(هزارریال) درصد پیشرفت فزیکی
1 داراب نوبندگان 4 دو درصد درآمد 132100 100
2 داراب کهرویه رستاق 5 دو درصد درآمد 164100 100
3 داراب دمکن کوهستان 4 دو درصد درآمد 164100 مرمت انجام نپذیرفت
4 داراب قلعه نو فورگ 1 متفرقه 200000 100
5 داراب سبلویه کوهستان 3 شورای عالی آب 104000 100
6 داراب امیری رستاق 4 شورای عالی آب 156000 مرمت انجام نپذیرفت
7 داراب بیدویه رستاق 1 عمرانی استانی 555000 مرمت انجام نپذیرفت
8 داراب سرتنگ بالا 1 متفرقه 300000 مرمت انجام نپذیرفت
9 داراب چهارده 1 متفرقه 200000 مرمت انجام نپذیرفت
10 داراب حسن آباد 1 متفرقه 200000 مرمت انجام نپذیرفت
11 داراب حسین آباد 1 متفرقه 150000 مرمت انجام نپذیرفت
12 داراب بید مهکی 1 متفرقه 250000 مرمت انجام نپذیرفت
13 داراب مریدان 1 متفرقه 250000 مرمت انجام نپذیرفت
14 داراب چنار 1 متفرقه 150000 مرمت انجام نپذیرفت
15 داراب خیر آباد 1 متفرقه 150000 مرمت انجام نپذیرفت
16 داراب نصر آباد 1 متفرقه 150000 مرمت انجام نپذیرفت
17 داراب موردستان 1 متفرقه 200000 مرمت انجام نپذیرفت
18 داراب چاه میش 1 متفرقه 250000 مرمت انجام نپذیرفت
19 داراب چاه فورگ 1 متفرقه 200000 مرمت انجام نپذیرفت
مجموع بازدیدها 34 - - -

 

 

  5. وضعیت کلی قنوات شهرستان مرودشت:

    در پروژه نظارت قنوات استان فارس در شهرستان مرودشت 6 رشته قنات جهت مرمت و نوسازی به مهندسین  مشاورآسماری واگذار گردیدکه درجدول زیر تعداد بازدیدهای انجام شده،محل تامین اعتبار،اعتبارمصوب و درصد پیشرفت فیزیکی قنوات این شهرستان به تفکیک مشخص می باشد.

 

ردیف شهرستان نام قنات تعداد بازدیدهای انجام شده محل تامین اعتبار اعتبار مصوب(هزارریال) درصد پیشرفت فزیکی
1 مرودشت
کوشک فاروق
 5  عمرانی استانی
 103900 100
2  مرودشت حجری
6
شورای عالی آب
156000
 100
3  مرودشت هاشم آباد
 1  شورای عالی آب
90000
 مرمت انجام نپذیرفت
4 مرودشت  شیخ مکان
 1  متفرقه  200000   مرمت انجام نپذیرفت
5  مرودشت خاصکی
 1 متفرقه
 200000   مرمت انجام نپذیرفت
6  مرودشت پیرسبزعلی
1
به صورت چشمه می باشد  
مجموع بازدیدها 
 15  -  - -

 

 

6.وضعیت کلی قنوات شهرستان ارسنجان:

در پروژه نظارت قنوات استان فارس در شهرستان ارسنجان 10 رشته قنات جهت مرمت و نوسازی به مهندسین مشاور آسماری واگذار گردیدکه درجدول زیر تعداد بازدیدهای انجام شده،محل تامین اعتبار،اعتبارمصوب و درصد پیشرفت فیزیکی قنوات این شهرستان به تفکیک مشخص می باشد.

 

ردیف شهرستان نام قنات تعداد بازدیدهای انجام شده محل تامین اعتبار اعتبارمصوب(هزارریال) درصد پیشرفت فیزیکی
1 ارسنجان حاجی آباد 3 عمرانی استانی 851000 100
2 ارسنجان بناب 4 شورای عالی آب 728000 100
3 ارسنجان احمد آباد 1 متفرقه 100000 مرمت انجام نپذیرفت
4 ارسنجان جلال آباد 1 متفرقه 150000 مرمت انجام نپذیرفت
5 ارسنجان کتک 1 متفرقه 150000 مرمت انجام نپذیرفت
6 ارسنجان فیجان 1 متفرقه 100000 مرمت انجام نپذیرفت
7 ارسنجان عایشه 3 متفرقه 200000 مرمت انجام نپذیرفت
8 ارسنجان بناب(مرحله دوم) 1 متفرقه 200000 مرمت انجام نپذیرفت
9 ارسنجان محمود آباد 1 - - مرمت انجام نپذیرفت
10 ارسنجان محمد آباد 1 - - مرمت انجام نپذیرفت
مجموع بازدیدها 17 - - -

 

 

7.وضعیت کلی قنوات شهرستان پاسارگاد:       

در پروژه نظارت قنوات استان فارس در شهرستان پاسارگاد 5 رشته قنات جهت مرمت و نوسازی به مهندسین مشاور آسماری واگذار گردیدکه درجدول زیر تعداد بازدیدهای انجام شده،محل تامین اعتبار،اعتبارمصوب و درصد پیشرفت فیزیکی قنوات این شهرستان به تفکیک مشخص می باشد.

 

ردیف شهرستان نام قنات تعداد بازدیدهای انجام شده محل تامین اعتبار اعتبار مصوب(هزارریال) درصد پیشرفت فزیکی
1 پاسارگاد علی آباد 4 عمرانی استانی 494000 100
2 پاسارگاد شریف آباد 4 متفرقه 200000 100
3 پاسارگاد دژ و حسن آباد 1 متفرقه 150000 مرمت انجام نپذیرفت
4 پاسارگاد سیاه چوبی 1 متفرقه 120000 مرمت انجام نپذیرفت
5 پاسارگاد چاه مصطفی 1 متفرقه 150000 مرمت انجام نپذیرفت
مجموع بازدیدها 11 - - -

 

 

 

8.وضعیت کلی قنوات شهرستان زرین دشت:

در پروژه نظارت قنوات استان فارس در شهرستان زرین دشت یک رشته قنات جهت مرمت و نوسازی به مهندسین مشاور آسماری واگذار گردیدکه درجدول زیر تعداد بازدیدهای انجام شده،محل تامین اعتبار،اعتبارمصوب و درصد پیشرفت فیزیکی قنوات این شهرستان به تفکیک مشخص می باشد.

 

ردیف شهرستان نام قنات تعداد بازدیدهای انجام شده محل تامین اعتبار اعتبارمصوب(هزارریال) درصد پیشرفت فیزیکی
1 زرین دشت دبیران 1 عمرانی استانی 52200 100
مجموع بازدیدها 1 - - -

 

 

  
   
کلیه حق و حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور آسماری می باشد...
طراحی و اجرا: مبتکران صنعت پارس